Forside Præsentation Værd at vide Mit sidste ønske Materialer Links Kontakt Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger


Har man nedfældet sine ønsker på "MIT SIDSTE ØNSKE", er det familien som sådan der skal tage hensyn hertil. Disse ønsker gives så videre til den eventuelle præst der skal deltage ved begravelsen/bisættelsen. Det er for så vidt en præst i det sogn man har bopæl der har pligt til at forrette jordpåkastelsen. Har man tilknytning til og har man ønske om en præst udenfor ens bopælsogn, skal familien selv rette henvendelse til vedkommende. I samråd med præsten reserveres tidspunkt og dag for begravelse/bisættelse.

Dødsanmeldelsen
Dødsfaldet anmeldes på en "dødsanmeldelse", der udfyldes i samråd med præst/kirkekontor eller begravelsesforretning, og med underskrift af nærmeste pårørende afleveres til Begravelsesmyndigheden (sognet) hvori man har bopæl, og derudover dåbsattest(er)/vielsesattest og dødsattest eller separations- eller skilsmissebevilling. Dødsattesten udfærdiges af sygehus eller af egen læge.

Dødsanmeldelsen kan fås på kirkekontor, hos sognepræsten eller i en begravelsesforretning.

Dødsanmeldelsen giver myndighederne oplysning om afdødes personlige data og ægteskabelige forhold, og hvem begravelseshjælpen skal udbetales til. løvrigt gives oplysning om afdødes trosforhold (medlemskab af Folkekirken), om afdøde skal jordfæstes eller kremeres, om en præst skal medvirke eller ej. Pårørende skriver under på, at det ikke strider mod afdødes ønske, og efter bedste overbevisning om det skal være begravelse (jordfæstelse) eller kremation (ligbrænding). Dødsanmeldelsen skal afleveres på kirkekontoret i den afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke er medlem af Folkekirken.

Dødsattesten
Dødsattesten er bevis på, at døden er indtrådt. Forsiden af denne giver oplysning om afdødes data, dødstidspunkt og dødssted samt lægens erklæring om at have synet liget og fundet sikre dødstegn. Pårørende kan almindeligvis få oplysning om dødsfaldet, ved at henvende sig på sygehusafdelingen eller ved afdødes egen læge. I tilfælde af retslægelig ligsyn, rettes henvendelse til Embedslægen i amtet.

Egendele på sygehuset
Har man ved indlæggelse på sygehus medbragt værdigenstande, dvs. penge, checkhæfte, bankbøger, ur, smykker og nøgler m.m. deponeres disse midlertidig på sygehusets administration eller i Skifteretten, og udleveres kun mod behørig legitimation eller ved Skifterettens accept.

Afdødes bo
Skifteretten tager sig af afdødes ejendele, fast ejendom samt øvrige formuer. Ligeledes varetager Skifteretten opgørelse af formue og evt. gæld i boet til fordeling af arv.

Ægtefællen må ikke bruge afdødes kontante penge, eller hæve på dennes bankbog eller checkhæfte. Kommer de efterladte i økonomisk bekneb, kan man henvende sig til Socialforvaltningen, og der få en vejledning. Skifteretten eller advokat kan være behjælpelig med vejledning om hvorledes boet bedst skiftes.

Om forsikring
Af forsikringer kan man have følgende: livsforsikring, gruppeliv gennem fagforening og evt. Ulykkesforsikring. Nogle fagforeninger kan have egen forsikring der kan komme til udbetaling ved dødsfald.

Til brug for disse forsikringer, skal de efterladte meddele dødsfaldet ved at fremsende police eller gruppelivsbevis sammen med kopi af dødsattest samt evt. dåbsattest og vielsesattest. Forsikringsselskabet skal desuden have dokumentation om tilhørsforholdet til afdøde, hvis disse skal have eventuelle forsikringer udbetalt.

Skal udbetaling ske til ægtefælle, skal der skrives en erklæring om, at ægteskabet bestod på dødstidspunktet. Denne erklæring fremsender forsikringsselskabet til underskrift. Desuden kan der være andre forsikringer, f. eks. arbejdsskadeforsikring, privat ulykkesforsikring og måske rejseulykkesforsikring.

Opdateret information om behandling af personoplysninger
De nye regler betyder, at vi har opdateret vores information om behandling af personoplysninger (link til persondatapolitik). Her kan du blandt andet se, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger, beskytter og behandler dem.

Hvil i fred

Hvil i fred

Hvil i fred

Hvil i fred

© Copyright 2020